Portāls ielādēsies pēc 15 sekundēm
Uz Jauns.lv
Saeimas ēka. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Saeimas ēkas pārbūves termiņu plānots pagarināt līdz 2030. gada beigām

Sabiedrība
2023. gada 18. novembrī 10:57 2023. gada 18. novembrī 10:57
  Jauns.lv/LETA
Saeimas ēkas pārbūves un restaurācijas projekta gala termiņu plānots pagarināt līdz 2030.gada 31. decembrim, liecina Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais un saskaņošanai iesniegtais Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts.

Tāpat plānots precizēt piešķirtā finansējuma apguvi pa gadiem, nemainot kopējo projektam piešķirto finansējumu 34 083 692 eiro apmērā.


Patlaban VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) paredzēts finansējums 34 083 692 eiro apmērā Saeimas nama pārbūves un restaurācijas izdevumu segšanai, tai skaitā 2021. gadā 17 000 eiro apmērā, 2022. gadā 109 577 eiro apmērā, 2023. gadā 800 226 eiro apmērā, 2024. gadā 1 023 689 eiro apmērā, 2025. gadā 2 414 110 eiro apmērā, 2026.gadā 12 725 492 eiro apmērā un 2027. gadā 16 993 598 eiro apmērā.

Tāpat patlaban paredzēts, ka minētā finansējuma ietvaros VNĪ jānodrošina Saeimas nama pārbūves un restaurācijas darbu pabeigšana līdz 2027. gada 31. decembrim.

Ievērojot Saeimas Prezidija izveidotās Konsultatīvās padomes 2022. gada 19. oktobra sēdē pieņemto lēmumu par Saeimas nama metu konkursa organizēšanu pirms Saeimas nama projektēšanas uzsākšanas darbiem (metu konkurss sākotnēji netika paredzēts Saeimas nama pārbūves projekta un tā finansējuma ietvaros), VNĪ organizēja iepirkumu "Metu konkursa organizēšana projekta "Saeimas nama pārbūve un restaurācija Jēkaba ielā 11, Rīgā" ietvaros".

Ievērojot konkursa rezultātus, 2023. gada 15. februārī starp VNĪ un Latvijas Arhitektu savienību tika noslēgts līgums "Par arhitektūras metu konkursa organizēšanas pakalpojumu sniegšanu projekta "Saeimas ēkas pārbūve un restaurācija, Jēkaba ielā 11, Rīgā" ietvaros".

Saskaņā ar noslēgto līgumu metu konkurss bija jāizsludina četru mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās. Līguma izpildes gaitā vairākkārt ir precizēts metu konkursa nolikums, nolikuma izstrādes gaitā atbilstoši VNĪ, Saeimas, Konsultatīvās padomes un citu kompetento institūciju komentāriem, vairākkārt tika meklēti piemērotākie risinājumi drošības prasību izstrādei un to īstenošanai, kā arī veikti precizējumi un pielāgoti drošības prasību formulējumi. Iesaistītās iestādes tikai pēc vairāku nolikumu redakciju izstrādes vienojās par piemērotāko nolikuma redakciju.

Telpu projektēšanas programma tika vairākkārt precizēta un papildināta, lai nodrošinātu, ka meta nodevuma sastāvs būtu saprotams potenciālajiem konkursa dalībniekiem un vienlaikus konkursa dalībnieku idejām tiktu dotas plašas iespējas. Konkursa dokumentācijas gala redakcija šā rīkojuma projekta sagatavošanas brīdī vēl joprojām nav saskaņota, tādējādi apliecinot šī jautājuma sarežģītību un komplicētību, kas ietekmē arī izpildes termiņu.

Ievērojot minēto, FM norāda, ka nav iespējams sākotnēji paredzētā termiņā veikt metu konkursu, iepirkt būvprojekta izstrādātāju, attiecīgi veikt projektēšanas darbus un secīgi arī būvniecības darbus.

FM ziņo, ka 2023.gada aprīlī Saeimai tika piedāvātas Latvijas Bankai piederošas telpas nekustamajā īpašumā Krišjāņa Valdemāra ielā 1B, lai tās izvērtētu kā iespējamās pagaidu telpas uz Saeimas nama rekonstrukcijas laiku. 2023.gada 23.oktobrī Saeimas Prezidijs pieņēma lēmumu "Par pagaidu telpām Saeimas nama pārbūves un restaurācijas laikā". Saskaņā ar minēto lēmumu Saeimas Prezidijs nolēma uz laiku, kamēr Saeimas namā tiek veikta kompleksa pārbūve, restaurācijas un aprīkošana, pārcelt Saeimas namā īstenotās funkcijas uz Latvijas valstij Latvijas Bankas personā piederošo ēku Krišjāņa Valdemāra ielā 1B. Šī jautājuma virzība ietekmēja līdzšinējā Saeimas ēkas projekta termiņu nobīdi, jo būvdarbus Jēkaba ielā 11 ir iespējams sākt tikai pēc tam, kad Saeimas funkcijas tiks pārvietotas uz pagaidu telpām.

Saskaņā ar Saeimas Prezidija 2023.gada 23.oktobra lēmumu Saeimas Prezidijs nolēmis vērsties pie Ministru prezidentes un finanšu ministra, lai Ministru kabinets lemtu par Saeimas pagaidu telpu Krišjāņa Valdemāra ielā 1B pielāgošanas un procesa vadības darbību uzticēšanu VNĪ, kā arī tam nepieciešamā finansējuma plānošanu un pieprasīšanu.

Ņemot vērā nobīdi metu konkursa izsludināšanā, kas secīgi ietekmēs būvniecības ieceres dokumentācijas iepirkumu un tālākos projekta posmus, kā arī ņemot vērā Saeimas specifisko prasību, tostarp drošības prasību, izstrādes un saskaņošanas procesu, kas sākotnējā projekta laika grafikā netika paredzēts, ir nepieciešams pagarināt projekta kopējo izpildes termiņu līdz 2030.gada 31.decembrim.

Tāpat nepieciešams precizēt iepriekš piešķirtā finansējuma 34 083 692 eiro apmērā Saeimas nama pārbūves un restaurācijas izdevumu segšanai sadalījumu pa gadiem - 2023.gadā 98 432 eiro apmērā, 2024.gadā 1 373 468 eiro apmērā, 2025.gadā 2 414 110 eiro apmērā, 2026.gadā 1 604 987 eiro apmērā, 2027.gadā 3 504 071 eiro apmērā, 2028.gadā sešu miljonu eiro apmērā, 2029.gadā astoņu miljonu eiro apmērā, bet 2030.gadā - 11 miljonu eiro apmērā.

Vienlaikus pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" - plānotā finansējuma samazinājums tiek novirzīts citiem pasākumiem.

Plānotais finansējums 2023.gadā 701 794 eiro apmērā tiek novirzīts 363 475 eiro apmērā pasākumam Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvei un restaurācijai, 152 310 eiro apmērā lifta nomaiņai un ieejas durvju pielāgošanai nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 38, Rīgā, bet 186 009 eiro apmērā Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai.

Savukārt 2026.gadā paredzētais finansējuma samazinājums 11 120 505 eiro apmērā tiks novirzīts Kultūras ministrijas budžetā Rīgas pils Konventa nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai VNĪ 2026.gadā 637 988 eiro apmērā, 8 004 119 eiro apmērā ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas pārbūvei Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām", kā arī prokuratūras budžeta programmā finansējumam pārcelšanās uz ēku Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, 110 715 eiro apmērā un finansējumam aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai ēkai 2 197 408 eiro apmērā un 170 275 eiro apmērā prokuratūras pagaidu telpu nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai nekustamajos īpašumos Ierēdņu ielā 3 un Talejas ielā 1.

Tāpat 2027.gadā paredzētais finansējuma samazinājums 13 489 527 eiro apmērā tiks pārdalīts Kultūras ministrijas budžetā Rīgas pils Konventa nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai VNĪ 2027.gadā 790 361 eiro apmērā, prokuratūras budžeta programmā 2027.gadā papildus nepieciešamā finansējuma ēkas Kalpaka bulvārī telpu nomas maksas izdevumu segšanai (131 711 eiro) un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai (310 192 eiro) VNĪ, kā arī prokuratūras budžeta programmā 2027.gadā 5446 eiro apmērā ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Cēsīs, telpu nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ.

Ievērojot to, ka Saeimas nama pārbūves un restaurācijas izdevumu segšanai 2024.gadā nepieciešamais finansējums ir 1 373 468 eiro apmērā, papildus nepieciešamo finansējumu 349 779 eiro apmērā iespējams nodrošināt pārdalot finansējumu no dotācijas Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai, jo Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas projekta īstenošanai lielākā daļa no 2024.gadā plānotajiem darbi tiks veikti un finansēti jau 2023.gadā.

Citi šobrīd lasa

Latviešu hokejistiem, kuri piedalās Putina atklātās sporta spēlēs Krievijā, atņemtas licences 3
VIDEO: Putins atkal iejūtas "alfa tēviņa" ādā - šoreiz pie stratēģiskā bumbvedēja "kloķiem" 1
FOTO: Latvijas basketbolisti spraigā spēles galotnē uzvar spāņus
Pievienot komentāru