Portāls ielādēsies pēc 15 sekundēm
Uz Jauns.lv
Shutterstock

No kāda vecuma drīkst mainīt vārdu, un vai to var darīt, ja vārds vienkārši nepatīk?

Bērni
2023. gada 26. aprīlī 07:02 2023. gada 26. aprīlī 07:02
  Mammamuntetiem.lv
No kāda vecuma var mainīt vārdu, cik bieži to drīkst darīt un cik tas maksā?

Šos un citus interesantus jautājumus par vārda maiņu portāls Mammamuntetiem.lv uzdeva Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.


Kā skaidro Dzimtsarakstu departamentā, tiesisko pamatu personas vārda un uzvārda maiņai noteic:

 • Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums (turpmāk – Likums) un
 • Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” (turpmāk – Noteikumi).

No kāda vecuma persona var izlemt par labu sava vārda maiņai?

Likuma 2. panta pirmā daļa paredz, ka vārdu var mainīt persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu. Šajā gadījumā pats nepilngadīgais ir tiesīgs iniciēt sava vārda maiņu un pats arī iesniedz vārda maiņas iesniegumu. Tomēr, tā kā bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai atrodas vecāku aizgādībā un vecāki pēc būtības pārstāv bērnu kā personiskajās tā arī mantiskajās attiecībās, 

nepilngadīgais vārda maiņu var veikt ar savu vecāku vai likumisko pārstāvju piekrišanu. 

Vienlaikus Likums paredz izņēmumu no šīs vispārīgās kārtības, proti, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, vārdu un uzvārdu var mainīt arī par 15 gadiem jaunākas personas. Šajā gadījumā iesniegumu nepilngadīgā personvārda maiņai iesniedz vecāki vai likumiskie pārstāvji.

Savukārt Noteikumi paredz nedaudz plašākas iespējas mainīt vārdu personām, kuras vēl nav sasniegušas 15 gadu vecumu 

Kāds var būt pamats mainīt vārdu? Vai var mainīt vārdu, jo tas vienkārši nepatīk?

Likums paredz vārda maiņu:

 • ja vārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • ja persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • personai mainīts dzimums; 
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Katrai personai ir savi subjektīvie iemesli, kāpēc tā vēlās savu esošo vārdu mainīt. Vienam vārds ir grūti izrunājams vai tendenciozs, tāpēc vārdu dažādi saīsina, kropļo, kas savukārt cilvēkam rada diskomfortu, citam savukārt vārds vienkārši nepatīk vai asociējas ar kaut ko nepatīkamu, kas atkal cilvēkam ievērojami apgrūtina sadzīvi un ikdienu. 

Persona, mainot vārdu vai pievienojot otru vārdu, var izvēlēties jebkuru vārdu, arī tādu, kas nav iekļauts kalendārā vai paplašinātajā kalendārā. 

Ja vārda maiņas iemesls ir apgrūtina iekļaušanās sabiedrībā, persona var iegūt brīvi izvēlētu vārdu, tomēr šajā gadījumā gan personai ir jāpaskaidro, kāpēc esošais vārds apgrūtina iekļauties sabiedrībā.

Jebkurā gadījumā izvēlētajam vārdam ir jāatbilst latviešu valodas pareizrakstības noteikumiem, proti, vārds ir rakstāms ar latviešu valodas alfabēta burtiem, ar dzimumam atbilstošu galotni, bez līdzskaņu dubultojumiem bb, cc, čč, dd, ff, gg, ģģ, hh, kk, ķķ, pp, ss, šš, tt, vv, zz, žž, kā arī bez līdzskaņu kombinācijām bh, ch, cz, dh, dt, ph, sch, sz, tc, th, tz.

Savukārt pamatojoties uz Noteikumiem:

 • bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai, kuram doti divi vārdi, bet kuru sauc tikai vienā vārdā, svītro vārdu, kuru nelieto;
 • bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai maina vārdu(-us) uz jebkuru vārdu(-iem) – vienu reizi, ja bērna vārds(-i) ir grūti izrunājams(-i) vai nelabskanīgs(-i);
 • bērnam no 15 gadu vecuma un pilngadīgai personai, kurai dzimšanas reģistra ierakstā un dzimšanas apliecības oriģinālā ierakstīti divi vārdi, svītro vienu no vārdiem, kuru nelieto, ja personas citos dokumentos ierakstīts tikai viens vārds.

Visos gadījumos, kad bērns pats vai kāds no vecākiem vēlas mainīt bērnam vārdu (saskaņa ar Likumu un Noteikumiem), vārda maiņai ir nepieciešama abu vecāku piekrišana 

(izņemot, ja ir vecāka sodāmība; šajos gadījumos sodītā vecāka vai abu sodīto vecāku piekrišanu neprasa). Ja vecāki nevar vienoties par bērna vārdu, domstarpības izšķir bāriņtiesa, pieņemot lēmumu par bērna vārda maiņas atbilstību bērna interesēm. Šādā gadījumā bāriņtiesas lēmums aizstāj vecāka piekrišanu.

Cik bieži drīkst mainīt vārdu?

Likums nenoteic, cik reižu persona drīkst mainīt vārdu, tas nozīmē, ka vārdu var mainīt vairākkārt. 

Savukārt saskaņā ar Noteikumiem bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai vārdu var mainīt vienu reizi, ja vārds(-i) ir grūti izrunājams(-i) vai nelabskanīgs(-i). Ja vēlāk bērns pats vēlas mainīt vārdu, tas darāms saskaņā ar Likumu.

Cik maksā šāds pakalpojums?

Saskaņā ar Likumu, valsts nodeva par vārda maiņu ir 71 eiro,  par uzvārda maiņu - 71 eiro, izņemot, ja vārda un uzvārda maiņas pamats ir nepilngadīgas personas viena vai abu vecāku sodāmība par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. Šajā gadījumā valsts nodeva nav jāmaksā.

Savukārt, ja vārds vai uzvārds tiek mainīts, pamatojoties uz Noteikumu pamata, valsts nodeva ir 7 eiro.

Kādi ir biežākie iemesli?

Biežāk sastopamie iemesli ir:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā; 
 • persona vēlas iegūt laulātā uzvārdu; 
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā; 
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu.

Citi šobrīd lasa

No kurzemnieces izkrāpti 160 tūkstoši eiro; policija brīdina par krāpnieku aktivitāti! 10
Karalis Čārlzs sagrauj prinča Viljama cerības kļūt par monarhu viņa dzīves laikā 3
Latviešu hokejistiem, kuri piedalās Putina atklātās sporta spēlēs Krievijā, atņemtas licences 3
Pievienot komentāru